tecniquesespecifiquesjpg

Aquestes tècniques completen la formació i els serveis de tractament a les altres vies que encara que estiguin diferenciades en carpetes, totes son utils en el moment de tractament.


Auriculoteràpia

Amb més de 2000 anys d’antiguetat amb origen conegut de la médicina de china, però utililada tb en la antiga grecia, egipte, roma o persia, mitjançant la punció o estimulació de punts especifics de la orella. I posterior desenvolupament i ampliació pel metge francés Paul Nogier.

Permet la regulació del sistema nervióss, analgesia ràpida, i permet treure picors o dematitis. Al igual que permet el tratament i el diagnostic de diferentes patologies, i ajuda també en transtorns ansios i depresius o hormonals. Tractament únic o combinat.

Flors de Bach

Descobertes als anys 30 pel Dr. Edward Bach (bacterioleg i metge anglés) destinades a equiibrar emocional (pors mantingudes, angusties, ansietat, desesperació...etc), Tractant els diferents estressants en diferents parts del cos.

Es basa d’un tractament a nivell homepàtic, a traves de 38 escencies base florals, extretes per maseració amb aigua de manantial. Sense contraindicacions . Tractament únic o complementari a altres tractaments, sense incompatibilitats

Kinesiotape

Ponte en contacto con nosotros para recibir información sobre nuestras promociones más recientes.

 

TÍTULO 1