fisioterapiacristianlorente_1jpg


La fisioteràpia és una professió universitaria amb una carrega actual lectiva de 2100 hores (4 anys), amb identitat pròpia dins l’ambit sanitari. L’obejctiu d’aquesta professió es la de prevenir, reestablir i promoure la salut de la persona. Tot aixó es fa a partir del retorn de la funció perduda, utilitzant mitjans fisics i manuals. Sigui: massoteràppia, drenatge linfàtic terapia manual especifica, electroteràpia, magnetoteràpia, ejercici teràpeutic, vendatjes funcional i/o recomanacions d’estil de vida.

La fisioteràpia és una professió regulada present en hospitals, centres de privats, mutues, residencies, centres esportius, centres educacionals o centres de investigació.

Les indicacions de la fisioteràpia no sols está indicada en la patològia traumatologica o neurologica, sinó també en la patologia pediatrica, respiratoria, esportiva, reumatologica, sexual i ginecologica o geriatrica.