osteopatiacristianlorente_1jpg


 L' osteopatia és una médicina, ciencia o art de tractament manual, que parteix del diagnòstic no tant del sintoma, sinó les causes que distorsionen els teixits del cos, l’obstrucció dels conductes dels liquids humerals i fluids del cos, i de la integritat de les forces que actuen sobre el cos.

 L’osteopàtia no és una médicina alternativa, sinó una médicina complementaria a altres professions sanitaries, com metges, fisioteràpeutes, psicolegs, podolegs...Amb una formació de un minim de 1600 hores de formació posgraduat universitari en coneixements de anatomia, fisiologia i patologia, biomecanica i teràpia manual osteopàtica.

 L’osteopatia agrupa com a base de treball tres grans grups, el treball manipulatiu estructural, el treball manipulatiu visceral (quimic) i el treball craneosacral ( neurologic).

 Actualment l’osteopatia apareix amb 3 especialitats d’actuació:

a)Pediatrica: Aquesta especialitat està força integrada en altres països, que s’aplica al nadó, per millorar i acompanyar el desenvolupament, evitant alteracions en el seu creixement o prevenint i/o millorant patologies que ja hi son, poden agreujar-se o apareixer en edats més tardanes.

 Es valoren no tants sols la part fisica, sinó  también les mancances i les discapacitats, tant actuals com les creades des del moment 1 de la gestació. Es valora les tensions rebudes o mantingudes en el seu teixit en el procés de l’embaràs, en el procés de part i el temps fins el dia actual, que poden donar compresions en plexos nerviosos, malformacions o alteracions de les funcions que poden donar altercions de les funcions fisiologiques.

 Les indicacions habituals son: alteracions en la forma craneal, escoliosis, cólic, otitis de repetició, Tdah, aalteracions psicomotorius...amb traactaments suaus i dolços.

b) Andro-ginecologica: Trata les molesties i disfuncions de la part baixa del ventre i la pelvis. Indicat tb en el seguiment de la gestació i el postpart, i els problemes relacionats amb la dona. No tant sols en aquelles aptologies derivades directament del moment de la dona (incontinéncia, infertilitat, trastorns menstrual, endometriosis...) sinó també derivades d’aquests moments (ciatiques o lumbalgies gestacionals o De quervains post gestacionals, per exemple), i l’adaptació als canvis de la dona durant el embaràs ( reflux de l’embarasada, encaix del nadó o bona impregnació hormonal pels diferents moments del embaràs- part o lactància), dolors en el periode o bé els canvis propis de la menopausia. 

c)Esportiva: Permet no tant sols la prevenció de lesions o la millor i més ràpida recuperació, sinó la millora del gest esportiu i la seva optimització energética de la pràctica esportiva. S’avalua, tant la seva biomecància com també en els procesos químics i neurològics que hi actuen.

 És per aixó que l’osteopatia està indicada per totes les edats, sexes o condicions. Les seves indicacions primaries son

-Patologia traumatològica i reumatològica; tant derivada de traumatismes directes com per alteració biomecànica com hernies discals, alteracions posturals, cervicalgies, lumbalgies, esquinços, contractures, fibromialgia… ·

-Patologia craneo-mandibula: Bruxisme, cefalees, rinitis, sinusitis, otitis, vertigens, problemes visuals, insomni,  angines o afonies repetitives.

-Patologia de l’aparell respiratori: asma, enfisema, bronquitis · Patologia de l’aparell circulatori: com varius, hemorroides, hipertensió o hipotensió arterial..

-Patologia digestiva: com estrenyiment, colitis, dolors d’estomag, hernies hiatals, trastorns de la digestió…

-Patologia uro-andro-ginecologica: Insuficiència renal, cistitis, enuresis, ins casos de impotència, frigidesa, esterelitat (ambdos sexes) i pment seguiment de l’embaràs i els posibles contratemps derivats d’aquest o del postpart,

-Trastorns hormonals.

-Patologia pediàtrica: deformitats craneals, escoliosis, alteracions psicomotrius o del creixement, TDAH…

-Transtorns psicoemocionals .

- Acceleració de la recuperació de intervencions quirúrgiques i millora de l’activitat esportiva .

 Educació i recomanació de millora d’hàbits de vida