posturologiacristianlorente_1jpg

La posturologia és la ciencia que estudia com les persones ens adaptem a l'estar sotmesos al fenomen de la gravetat,i amb tot alló que ens condiciona a fer-ho. 

Tota persona es sosté d'empeus, gràcies al sistema postural fi (SPF), que capta la menor variació de posició del cos amb el seu entorn. Aquest sistema utilitza exocaptors (informació de l’entorn) com l’ull, l’oïda o el peu… i endocaptors (informació corporal) com els músculs del raquis, els músculs de les extremitats inferiors o del aparell masticatori, per integrar l’equilibri ortostàtic. 

La posturologia com especialitat médica, estudia aquest sistema per mitjà de tests clínics, permet actuar en  la seva causa primaria de disfunció. Per tant, en la búsqueda i el tractament d’aquesta disfunció es farà a traves d'un treball multidisciplinar amb el posturoleg, i si es necessari: osteópata, fisioterapeuta, optometrista, odontòleg, podòleg, psicoterapeuta…(vista, oïda, peu, raquis, boca-ATM, emoció…) depenent del o dels captors o sistemes  afectats. Qualsevol alteració de les entrades , així com dels òrgans reguladors centrals que tenen que donar desprès una resposta en cada situació, son els que provocaran una dolència o alteració de la postura.

 Desenvolupada per Pierre Marie Gagey es practicada en França i altres països com Portugal des de fa més de 50 anys. En Espanya el Màster de Posturologia consta de 2 anys amb una carrega lectiva de més de 500 hores. 

 Excelent en tractament de vertigs, cefalees, dolors d’esquena o articulars, fibromialgia i fatiga crónica, dolors de genolls, escoliosis o problemes d’aprenentatge